Integritetspolicy

Tobias Thorn (nedan även kallat “jag”) är engagerad i att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter med högsta omsorg. Nedan beskriver jag hur jag samlar in, använder och lagrar personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är jag som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid frågor eller funderingar om den här integritetspolicyn är du välkommen att kontakta mig via e-post på hej@tobiasthorn.se.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, som till exempel, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Även elektroniska identifierare som IP-adresser räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlas in?

Jag samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar in, såsom namn, e-postadress, telefonnummer och valfri information i meddelanden via kontakt- och bokningsformulär på webbplatsen. Jag samlar också in information för att kunna upprätta eventuella avtal. Denna information används för att kunna leverera de tjänster som du köper.

Delning och överföring av personuppgifter

Jag delar aldrig dina uppgifter med andra företag och/eller personer. Jag kan dock behöva dela personuppgifter med tredje part eller myndighet för att tillhandahålla tjänster eller uppfylla lagliga skyldigheter. Dina uppgifter hanteras alltid med respekt och enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära begränsning av behandlingen eller dataportabilitet. För att begära vilka uppgifter som finns på dig, vänligen kontakta mig på hej@tobiasthorn.se

Cookies och trafik

Jag använder f.n. bara strikt nödvändiga cookies för att sidan ska fungera och för att tillhandahålla nödvändiga funktioner. Du kan själv se och hantera dina cookie-inställningar genom att klicka på ikonen längst ner till vänster i webbläsarens fönster. Ändringar gällande cookies kan ske när som helst utan vidare information. Om sådan ändring sker kommer du som besökare få möjlighet att anpassa dina val på nytt.

F.n. använder jag Independent Analytics som statistikverktyg på den här webbplatsen. Independent Analytics är 100% GDPR-anpassat och placerar inga cookies i din webbläsare. Cookiefri spårning är ett modernt och anonymiserat sätt att samla in information om besök och interaktioner med en webbplats utan att behöva lagra användaridentifierbar data.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta mig via nedan e-post eller den kontaktinformation som anges på webbplatsen.

hej@tobiasthorn.se

Senast uppdaterad: 2024-04-09